<

<

Rıza Zelyut

9 Mart cuma gecesi Su TV'de milliyetçilik ve Aleviler konusunu tartıştık.
Bu tartışmalar daha da yapılmalıdır. Çünkü; şu sıra Avrupa'sı, Amerika'sı işini gücünü bırakmış; 'Türkiye'de milliyetçilik yükseliyor!' diyerek insanlara korku salmaya çabalıyor . Bunlar; önceden; 'Anaaa, Türkler geliyor!' diye bağırıyorlardı; peşinden de 'Kötü Türk, barbar Türk!' diye küfrediyorlardı. Bu sloganlar paslanınca; 'Anaaa, milliyetçiler geliyor!' diye gürültü koparmaya başladılar.


Milliyetçilikten korkan kimler?
Askerimizin başına çuval geçirenler...
Başka?
Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısı önünde bekleyen bir fareye benzetenler!
Başka?
Türkiye'yi Güneydoğu'dan bölmek, daha güneyde de Kürt devleti kurmaya çabalayanlar...
Başka?
Türkiye'de laik devletin yerine din devleti getirmeye Kuran üzerine yemin etmiş olanlar...


Bunlar, 1919'da da tıpkı bugünlerde olduğu gibi el ele vermişlerdi. Tek hedefleri şu idi: Türkleri Avrupa'dan atıp Asya'ya kovalamak.. Padişah Vahdettin'in çevresindeki gericiler; Rum, Ermeni, Kürt bölücüleri; İngiliz-Amerikan yandaşları (sığınmacılar, yani mandacılar) o zaman Türk'e karşı idiler; şimdi onların torunları milliyetçiliğe karşılar. Bunlar; Türk milliyetçiliğini; Alman nasyonal sosyalizmi gibi kanlı, kafatasçı, tektipçi göstermeye uğraşıyorlar. Çokuluslu sömürgeci şirketlerin gazeteleri; bizim dinci gazeteler; işbirlikçi holding patronlarının gazeteleri, şimdi bu yalan makinesini çalıştırmış bulunuyorlar.


Emperyalist kapitalizm; bu casus unsurları kullanarak kendi kanlı, sömürgen milliyetçiliği ile savunmacı, emperyalizme direnen mazlum halklar milliyetçiliğini aynı gösteriyor. Bilinmelidir ki; Türk milletinin batı işgaline direnmesi de en temiz milliyetçi hareketlerden birisi idi. Kuva-yı Milliyeci olmak; yani Atatürkçü olmak; milliyetçi olmak demektir. Kemal Atatürk, Türk kimliği ile övünen bir lider olarak en saf milliyetçi lider olarak örnek oluşturmuştur.

TARİH YALANLIYOR


Türk milliyetçiliğini Avrupa'daki faşist/şovenist milliyetçilik gibi gösterenler; Türk tarihini bilmeyen cahiller veya kasıtlı tiplerdir. Asya Türk tarihinin en büyük otoritesi olan Prof. L. N. Gumilev; Eski Türkler adlı çalışmasında (Selenge Yayınları/Bu yayınevinin kitaplarını okumayanların Türkler üzerine konuşma hakkı yoktur!) kitabında işi şu cümle ile özetler: Eski Türkler, hiçbir zaman şovenist olmadılar.


Çünkü; Türk üst kimliği altında yüzlerce etnik yapı yer almıştır. Düşünün ki bu etnik yapılardan sadece birisi Oğuzlar'dı. 24 Oğuz boyundan birisi olan Kınıklar, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu yaratmıştır.
Bugün Volga Irmağı boylarında bile yüzlerce Türk kabilesi yaşamaktadır. (Bilmeden konuşanlara açıklayalım: Volga'nın Türkçe adı İtil veya Atil'dir. Atilla adı da buradan gelmekte olup Nehir insanı demektir. Batı Hunları (Gunlar/Kunlar) 168'lerde buraya yerleşip zamanla batıya doğru yayılmışlardır.) Fransa'nın ortalarından İtalya'nın ortalarına kadar egemenlik kuran bir milletin; tarihsel gelişim süreci teptipçiliği/tek ırkçılığı reddetmektedir. Fakat Moğolların Türküt; Çinlilerin Tu-küe dedikleri Türkler; Açina soyu olarak (Asil kurt anlamında) zaman içinde bir üst kimlik haline gelmiş; şemsiyesi altına Moğol veya Avrupalı tipinde yüzlerce kabileyi almıştır. Bunları birleştiren asıl güç de Türk dili ile demir teknolojisindeki üstünlükleri olmuştur.


Milliyetçiliği; kafatasçı, kan ırkçılığı biçiminde algılayan ve dayatan Avrupa olmuştur.

ALEVİ KİMLİĞİ


Türk kimliğini bugün en eski haliyle yaşatan; Anadolu Alevi kimliğidir. Türk kültürü, Alevi Türk boyları arasında mümkün olduğunca az bozularak bugünlere taşınmıştır. Günümüzde eğer Türk milliyetçiliğine birileri sahip çıkacak ise bu konuda ilk söz sahibi olanlar; Alevilerdir. Anadolu Aleviliği de Türk kültüründen beslenen bir Aleviliktir. Ta Hunlar zamanında Kuzey Karadeniz hattında egemen olan kabilelerin (Örneğin Agatirler, yani Agaçeriler) bugün Güney Anadolu'da en koyu Alevi Türkmenleri oluşturduğunu Rus ve Macar araştırmacıların çalışmaları ortaya koyuyor. (Bunu öğrenmek isteyenler; Selenge Yayınları'ndan araştırmaları çıkan Gumilev'e, Kuzeyev'e, Rasonyi'ye bakabilir.)


Bu yüzden diyorum ki: Milliyetçilik iyidir ve ben de iyi bir milliyetçiyim.


/p>
<
<

<1/span> Yorum: “
    <
  1. # <Anonymous deucleyazıyor...


Google


Vikipedi Ansiklopedi Değildir
Bu bloga eklenecek yeni yazıları RSS tekniğiyle

 XML›