<

<

Bugünkü Milliyet'in son dakika
haberini görünce gözlerime inanamadım. 100 bin Norveçli, emekli turizmi adı altında Türkiye'ye yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu adamlar (Norveç'de çalışamadıkları için buraya gelecek olmalarına rağmen) Türkiye'de çalışabilecek. Proje daha tam belli değil ama bu insanlara eğer aşağıda saydığım olanaklardan biri bile verilirse gitmedik mahkeme bırakmayacağım.
  • Tüm Türkiye'ye dağıtılmak yerine sadece Ege ve Akdeniz sahillerinde iskan edilirse.
  • İskân edildikleri bölge nüfusunun 15/1'inden fazla olurlarsa.
  • 5 bin nüfusluk denilen sitelere ayrıca hukuki ve beledi statü verilirse.
  • Kişilere Türkiye'de çalışma izni verilirse.
  • Türk Vatandaşı olmazlarsa.
  • Bu proje dahilinde Türkiye'de oturdukları taşınmazları miras bırakabilirlerse.

Aklıma gelen ilk maddeler bunlar. Eminim daha pek çok madde çıkartılabilir. Amacım laf olsun diye muhalefet etmek ya da her yeniliğe "istemezük" demek değil. 100 bin kişilik iskân Türkiye şartlarındaki bir ülke için çok büyük bir rakamdır. Emeklilik sefa sürmekse eğer, bu ülkenin cefasını çekenler sürmeli o sefayı. Turizm sezonunda yabancı turiste 1'e verilenin yerli turiste 3'e kakalanmasını meşrebinize göre sineye çekebilirsiniz ama buna göz yumamazsınız. Bu rakam bölgenin tüm demografik ve sosyo-kültürel özelliklerini bir anda değiştirir. Kurtuluş Savaşı sırası ve sonrasında Türkiye'den giden meslek sahibi gayrı müslimlerden sonra Türk ekenomisinin ne hale geldiği sadece bir örnek. Türkiye'nin bir türlü yapmayı beceremediği şekilde 5 milyonluk Norveç Türkiye'deki 100 bin vatandaşını öyle bir koz olarak kullanırki şaşkın Erdoğan hükümeti gibi şaşar kalırsınız. Kimse yabancı düşmanlığı zannetmesin, bundan 150 yıl önce Avrupa ülkelerinin hiç birinde Türk-Müslüman yerleşik nüfus yokken sadece burada vardı!

Norveçlileri nasıl kandırdığını bilmem ama projenin geleceğine yönelik şimdilik tek rahatlatıcı nokta; projeyi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, Norweigen Life Center şirketi ortağı ve eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu’nun planlaması. Başka bir deyişle, Aydın Belediye Başkanıyken boş vaatten, hapis, para ve memuriyetten men cezasını çarptırılan Hüseyin Aksu!

/p>
<
<

<5/span> Yorum: “<100.000 Norveçliye İkinci Vatan Türkiye!#8221;

    <
  1. # <Blogger M. Selim Naiboğluyazıyor...