<

<

CHP-KIRIKKALE - 1935, Mustafa - Nazlı - İlkokul - İşletmeci ve Turizmci - Bekâr, 3 Çocuk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem 4. Yasama Yılı 53. Birleşim 24/Ocak /2006 SalıBİRİNCİ OTURUMAçılma Saati: 15.00


24 Ocak 2006 Salı


BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER


KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli)BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bugün, araştırmacı gazeteci-yazar, Türk Milletinin seçkin, yiğit evladı Uğur Mumcu'nun hunharca öldürülmesinin yıldönümü; anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.Toplantı yetersayısı vardır.HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Nerede var?! Gelenler gelsin; bizim canımız yok mu, her zaman geliyoruz!


/p>
<
<

<2/span> Yorum: “
    <
  1. # <Blogger dicleyazıyor...


Google


Vikipedi Ansiklopedi Değildir
Bu bloga eklenecek yeni yazıları RSS tekniğiyle

 XML›